Utse en namngiven läkare för seniorer till hälsostationerna

Vid besök till en hälsostation upplever man ofta att bli mottagen av okänd läkare. Det skulle vara fint att få träffa samma läkare mera än en gång. Då tror jag patienten skulle förstå råden bättre. Kanske även en läkare skulle uppleva jobbet mera motiverande.

I Norge har man en egen lege, officiellt fastlege, för alla invånare. Detta system har funnits redan i 20 år. Det har blivit även lättare att rekrytera läkare. Dessa läkare sköter oftast något över 1000 invånare.

I Esbo stad har vi officiellt 160 läkare på våra hälsostationer. Det finns ca 45 000 seniorer i Esbo. Det borde alltså vara möjligt att utse en namngiven läkare till alla seniorer.

Jag föreslår att det nya välfärdsområdet i Västra Nyland utser en namngiven läkare för alla seniorer. Kanske man till och med kan få en läkare som talar svenska.

Lämna ett svar