Bättre hemvård för seniorer i Esbo

Idag bor 93,5 procent av alla 75-åringar hemma i Esbo. Många seniorer mår bra och bor gärna i sitt hem. Esbo stad försöker även främja detta med hemvård. Tyvärr har Esbos hemvård svårt att klara verksamheten. Även Esbos revisionsnämnd skriver (för 2020) att hemvårdarna byts ut för ofta och att klienten besöks av alltför många olika hemvårdare.

Nu börjar de stora åldersklasserna komma upp till 75 år. Detta gör det helt nödvändigt för Esbo stad att lägga om sin strategi för hemvård. På ett seminarium i Esbo hörde jag presentation om den holländska vårdmodellen Buurtzorg. I den sköts verksamheten av självstyrande team med 10-12 medlemmar som handhar ca 50 klienter. Arbetstagarna trivs bättre, har högre lön och flexiblare arbetstider. Esbo bör lägga om hemvården till ett flexiblare system och ta modell av t.ex. Buurtzorg.