Medlem i social- och hälsovårdsnämnden

Jag är glad att SFP i Esbo har utsett mig till medlem i social- och hälsovårdsnämnden. Den drar upp riktlinjerna för social- och hälsovården i Esbo, följer resultaten och föreslår förbättringar. Nämnden svarar för social- och hälsovården, nykterhetsarbetet, veterinärmedicinen, miljöhälsan och kemikalietillsynen i staden. Därtill är seniorfrågor ett viktigt uppdrag till mig. Nämnden har en budget på ca 850 miljoner euro och har över 4000 anställda.

Under hösten får nämnden ett nytt namn. Min översättning från det finska namnet är Nämnden för välfärd och hälsa. Hur länge nämnden kommer att verka är oklart då det planeras en SOTE-reform i Väst-Nyland med 10 kommuner. Före det finns det mycket att göra för esbobornas välfärd och hälsa.