Medlem i social- och hälsovårdsnämnden

Jag är glad att SFP i Esbo har utsett mig till medlem i social- och hälsovårdsnämnden. Den drar upp riktlinjerna för social- och hälsovården i Esbo, följer resultaten och föreslår förbättringar. Nämnden svarar för social- och hälsovården, nykterhetsarbetet, veterinärmedicinen, miljöhälsan och kemikalietillsynen i staden. Därtill är seniorfrågor ett viktigt uppdrag till mig. Nämnden har en budget på ca 850 miljoner euro och har över 4000 anställda.

Under hösten får nämnden ett nytt namn. Min översättning från det finska namnet är Nämnden för välfärd och hälsa. Hur länge nämnden kommer att verka är oklart då det planeras en SOTE-reform i Väst-Nyland med 10 kommuner. Före det finns det mycket att göra för esbobornas välfärd och hälsa.

Bättre hemvård för seniorer i Esbo

Idag bor 93,5 procent av alla 75-åringar hemma i Esbo. Många seniorer mår bra och bor gärna i sitt hem. Esbo stad försöker även främja detta med hemvård. Tyvärr har Esbos hemvård svårt att klara verksamheten. Även Esbos revisionsnämnd skriver (för 2020) att hemvårdarna byts ut för ofta och att klienten besöks av alltför många olika hemvårdare.

Nu börjar de stora åldersklasserna komma upp till 75 år. Detta gör det helt nödvändigt för Esbo stad att lägga om sin strategi för hemvård. På ett seminarium i Esbo hörde jag presentation om den holländska vårdmodellen Buurtzorg. I den sköts verksamheten av självstyrande team med 10-12 medlemmar som handhar ca 50 klienter. Arbetstagarna trivs bättre, har högre lön och flexiblare arbetstider. Esbo bör lägga om hemvården till ett flexiblare system och ta modell av t.ex. Buurtzorg.