Avfallstation till södra Esbo

I Gräsadalen i Mattby har vi en eko-punkt för olika material. Det är Rinki Oy/Ab som sköter uppsamlingen av förpackningsmaterial på uppdrag av Helsingforsregionens miljötjänst. För mig som bor i Irisvik i är det viktigt att kunna föra kartong, papper, metall, glas och plast till de olika uppsamlingskärlen. 

Tyvärr missbrukas uppsamlingsplatsen. Dit hämtas gamla möbler, madrasser, elektronik, trälådor och annat. Jag brukar ringa till Rinki och be dem städa upp. Nu har Rinki satt upp skyltar att de stänger eko-punkten om missbruket inte slutar.

Jag tror att det behövs en annan lösning. Det finns en avfallstation för olika slags skrot i Jorvas i Kyrkslätt. Det känns som att Jorvas är för långt borta. Vi i södra Esbo bör få en egen stor avfallstation för skrot emedan här bor redan 200 000 personer. T.ex. i Ekenäs finns en station för en betydligt mindre befolkning.