Seniorcentral till Mattbys gamla hälsocentral

I Mattby har vi väntat att Esbo stad skall förverkliga en seniorcentral av modell ”leva och bo”. Nu finns det en i Köklax och en i Alberga. En leva och bo-central bjuder långvarigt boende för seniorer vars servicebehov förutsätter vård dygnet runt. Därtill erbjuds mötesplats för seniorer, organisationer och olika grupper.

 I Köklax och Alberga finns det rum för seniorgrupper, en lunchrestaurang och motionsutrymmen. Där ordnas kurser, ledd dagverksamhet, fysioterapi och fotvård. All dylik verksamhet skulle vara välkommen till Mattby. Möjligen kan den gamla Mattby hälsocentralen utnyttjas som en del av seniorcentralen. Nu står den gamla hälsocentralen tom. Det är möjligt att där kan rymmas även utrymmen för verksamhet för att integrera invandrare. 

Mattby gamla Sote-hus