SFP har ställt upp mig i valet för fullmäktige i Västra Nylands välfärdsområde

Valet sker den 23.1.2022.

Jag vill jobba för att seniorerna har det bra i Esbo och hela Västra Nyland.

Esbo sjukhus är viktigt för vården av seniorer. Nu är sjukhuset fullt hela tiden och man måste köa till vård. Sjukhuset bör få mera rum och personal. Hyresavtalet för BB-avdelningen går snart ut och då bör alla 45 rum tas i bruk för seniorer. 

Alla seniorer bör få en namngiven egenläkare på hälsocentralen. Då blir det lättare att få kontakt och vården blir bättre. Ett dylikt system är i bruk i Norge sedan 20 år tillbaka. Alla har en ”fastlege” som man känner.Det är viktigt att det finns tillräckligt med servicebostäder. Nu är det i Esbo ca 100 personer hela tiden i kö. En möjlighet är att bygga en Leva och Bo – enhet i Mattby. Den är redan färdigt planerad.

Västra Nylands välfärdsområdt som en färggrann karta

Lämna ett svar