Räddningsverket skall ha tillräckligt med resurser

En ny brandstation till Mattby byggs redan. Här från bron över Gräsadalen kan du se platsen var stationen kommer. Den nuvarande Ängskullas brandstation ligger på en plats som inte motsvarar de framtida beredskapsbehoven.

Det är fint att Västra Nylands räddningsverk satsar på en modern station. Snart blir detta en del av Västra Nylands välfärdsområde. Det är då viktigt att räddningsverket får tillräckligt med medel för att hålla en bra nivå på verksamheten.

Lämna ett svar