Förtroende

Mina förtroendeuppdrag under denna valperiod

 • Suppleant i Esbo fullmäktige, 2017-202
 • Medlem i social- och hälsovårdsnämnden 2017-2019
 • Suppleant i Esbo stadsstyrelse 2019-2020
 • Suppleant i HUS delegation 2017-2021
 • Medlem i Esbo äldreråd 2017-2021

Kokemus luottamustoimista tältä valtuustokaudelta

 • Espoon valtuusto varajäsen, 2017-2021
 • Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta 2017-2019
 • Espoon kaupunginhallituksen varajäsen 2019-2020
 • HUS valtuuston varajäsen 2017-2021
 • Espoon vanhusneuvoston jäsen 2017-2021

My positions of trust during this election period

 • Deputy member of the Espoo City Council, 2017-2021
 • Member of the Social and Health Care Board, 2017-2019
 • Deputy in the Espoo City Council, 2019-2020
 • Deputy in the HYY delegation, 2017-2021
 • Member of the Espoo Elderly Council, 2017-2021