Seniorerna glömdes vid försäljningen av Esbo sjukhus

Esbo ekonomi är svag och därför har stadsdirektören drivit på försäljningen av Esbo sjukhus. Staden har stora investeringar på gång så pengar behövs. Nu är Esbo sjukhusets 247 platser fulla hela tiden. Det har nog patienterna märkt. Det skulle vara möjligt att utvidga sjukhuset med 45 platser genom att ta i bruk den våning som nu används av HUS.

GB i Esbo sjukhus.

Stadsdirektören har drivit på försäljningen utan att rådfråga Esbo äldreråd eller Välfärds- och hälsonämnden. Till nämnden har rapporterats, att det görs en undersökning av platsbehovet för sjukhuset med tanke på kommande Västra Nylands välfärdsområde. Detta har nu förbisetts för i informationstexten om försäljningen heter det att ”sjukhusets verksamhet fortsätter som förut”. Jag är rädd för att Esbo stads penningbehov har gått före behovet av att utveckla Esbo sjukhus.

Medlem i social- och hälsovårdsnämnden

Jag är glad att SFP i Esbo har utsett mig till medlem i social- och hälsovårdsnämnden. Den drar upp riktlinjerna för social- och hälsovården i Esbo, följer resultaten och föreslår förbättringar. Nämnden svarar för social- och hälsovården, nykterhetsarbetet, veterinärmedicinen, miljöhälsan och kemikalietillsynen i staden. Därtill är seniorfrågor ett viktigt uppdrag till mig. Nämnden har en budget på ca 850 miljoner euro och har över 4000 anställda.

Under hösten får nämnden ett nytt namn. Min översättning från det finska namnet är Nämnden för välfärd och hälsa. Hur länge nämnden kommer att verka är oklart då det planeras en SOTE-reform i Väst-Nyland med 10 kommuner. Före det finns det mycket att göra för esbobornas välfärd och hälsa.