Rösta! Äänestä! Vote!

610 – Västra Nyland – Länsi-Uusimaa

Gustav Båsk är diplomingenjör och pensionär

Jag har bott i Irisviken sedan 1948. Jag vill vara med och utveckla Esbo till en trivsam stad.

 • Seniorerna bör ha det bra i Esbo.
 • Goda skolor är viktiga. 
 • Esbos ekonomi bör fås i skick.
 • SOTE-reformen får inte äventyra våra skolor och kultur.
 • Strandpromenaden är Esbos pärla och bör utvecklas.
 • I hälsovården i Esbo bör vi få mera servicesedlar för att snabbare få läkartider.

Gustav Båsk on diplomi-insinööri ja eläkeläinen

Asun Iirislahdessa ja tulin tänne jo 1948.

 • Vanhusten asiat pitää hoitaa kunnolla Espoossa.
 • Hyvät koulut ovat tärkeitä.
 • Espoon talous on saatava kuntoon.
 • SOTE -uudistus ei saa johtaa siihen, että Espoon hyvät koulut tai kulttuuri vaarantuvat.
 • Rantaraitti on Espoon helmi. Sitä pitää kehittää edelleen.
 • Terveydenhoidossa pitää käyttää palveluseteleitä, jotta espoolaiset pääsevät nopeammin hoitoon.

Gustav Båsk is a graduate engineer and retired

 I live in Irisviken and came here as early as 1948.

 • Seniors should have a good life in Espoo.
 • Good schools are important.
 • Espoo’s economy should be improved.
 • The SOTE reform must not endanger our schools and culture.
 • The Waterfront Walkway is Espoo’s treasure and should be developed.
 • In health care we should get more service vouchers to get doctor appointments faster.