Tack – Kiitos – Thank you!

Stort tack till alla mina väljare! 290 röster var långt över mina förväntningar.
Det betyder att jobbet fortsätter som första ersättare i Esbo fullmäktige.

Suuri kiitos kaikille minua äänestäneille!
290 ääntä tarkoittaa, että työt jatkuvat, nyt ensimmäisenä varavaltuutettuna.

Many thanks to all 290 people who voted for me!
My tasks as a substitute in the City council continue.

Seniorcentral till Mattbys gamla hälsocentral

I Mattby har vi väntat att Esbo stad skall förverkliga en seniorcentral av modell ”leva och bo”. Nu finns det en i Köklax och en i Alberga. En leva och bo-central bjuder långvarigt boende för seniorer vars servicebehov förutsätter vård dygnet runt. Därtill erbjuds mötesplats för seniorer, organisationer och olika grupper.

 I Köklax och Alberga finns det rum för seniorgrupper, en lunchrestaurang och motionsutrymmen. Där ordnas kurser, ledd dagverksamhet, fysioterapi och fotvård. All dylik verksamhet skulle vara välkommen till Mattby. Möjligen kan den gamla Mattby hälsocentralen utnyttjas som en del av seniorcentralen. Nu står den gamla hälsocentralen tom. Det är möjligt att där kan rymmas även utrymmen för verksamhet för att integrera invandrare. 

Mattby gamla Sote-hus

Avfallstation till södra Esbo

I Gräsadalen i Mattby har vi en eko-punkt för olika material. Det är Rinki Oy/Ab som sköter uppsamlingen av förpackningsmaterial på uppdrag av Helsingforsregionens miljötjänst. För mig som bor i Irisvik i är det viktigt att kunna föra kartong, papper, metall, glas och plast till de olika uppsamlingskärlen. 

Tyvärr missbrukas uppsamlingsplatsen. Dit hämtas gamla möbler, madrasser, elektronik, trälådor och annat. Jag brukar ringa till Rinki och be dem städa upp. Nu har Rinki satt upp skyltar att de stänger eko-punkten om missbruket inte slutar.

Jag tror att det behövs en annan lösning. Det finns en avfallstation för olika slags skrot i Jorvas i Kyrkslätt. Det känns som att Jorvas är för långt borta. Vi i södra Esbo bör få en egen stor avfallstation för skrot emedan här bor redan 200 000 personer. T.ex. i Ekenäs finns en station för en betydligt mindre befolkning.

Bättre hemvård för seniorer i Esbo

Idag bor 93,5 procent av alla 75-åringar hemma i Esbo. Många seniorer mår bra och bor gärna i sitt hem. Esbo stad försöker även främja detta med hemvård. Tyvärr har Esbos hemvård svårt att klara verksamheten. Även Esbos revisionsnämnd skriver (för 2020) att hemvårdarna byts ut för ofta och att klienten besöks av alltför många olika hemvårdare.

Nu börjar de stora åldersklasserna komma upp till 75 år. Detta gör det helt nödvändigt för Esbo stad att lägga om sin strategi för hemvård. På ett seminarium i Esbo hörde jag presentation om den holländska vårdmodellen Buurtzorg. I den sköts verksamheten av självstyrande team med 10-12 medlemmar som handhar ca 50 klienter. Arbetstagarna trivs bättre, har högre lön och flexiblare arbetstider. Esbo bör lägga om hemvården till ett flexiblare system och ta modell av t.ex. Buurtzorg.