SFP har ställt upp mig i valet för fullmäktige i Västra Nylands välfärdsområde

Valet sker den 23.1.2022.

Jag vill jobba för att seniorerna har det bra i Esbo och hela Västra Nyland.

Esbo sjukhus är viktigt för vården av seniorer. Nu är sjukhuset fullt hela tiden och man måste köa till vård. Sjukhuset bör få mera rum och personal. Hyresavtalet för BB-avdelningen går snart ut och då bör alla 45 rum tas i bruk för seniorer. 

Alla seniorer bör få en namngiven egenläkare på hälsocentralen. Då blir det lättare att få kontakt och vården blir bättre. Ett dylikt system är i bruk i Norge sedan 20 år tillbaka. Alla har en ”fastlege” som man känner.Det är viktigt att det finns tillräckligt med servicebostäder. Nu är det i Esbo ca 100 personer hela tiden i kö. En möjlighet är att bygga en Leva och Bo – enhet i Mattby. Den är redan färdigt planerad.

Västra Nylands välfärdsområdt som en färggrann karta

Medlem i social- och hälsovårdsnämnden

Jag är glad att SFP i Esbo har utsett mig till medlem i social- och hälsovårdsnämnden. Den drar upp riktlinjerna för social- och hälsovården i Esbo, följer resultaten och föreslår förbättringar. Nämnden svarar för social- och hälsovården, nykterhetsarbetet, veterinärmedicinen, miljöhälsan och kemikalietillsynen i staden. Därtill är seniorfrågor ett viktigt uppdrag till mig. Nämnden har en budget på ca 850 miljoner euro och har över 4000 anställda.

Under hösten får nämnden ett nytt namn. Min översättning från det finska namnet är Nämnden för välfärd och hälsa. Hur länge nämnden kommer att verka är oklart då det planeras en SOTE-reform i Väst-Nyland med 10 kommuner. Före det finns det mycket att göra för esbobornas välfärd och hälsa.

Tack – Kiitos – Thank you!

Stort tack till alla mina väljare! 290 röster var långt över mina förväntningar.
Det betyder att jobbet fortsätter som första ersättare i Esbo fullmäktige.

Suuri kiitos kaikille minua äänestäneille!
290 ääntä tarkoittaa, että työt jatkuvat, nyt ensimmäisenä varavaltuutettuna.

Many thanks to all 290 people who voted for me!
My tasks as a substitute in the City council continue.

Seniorcentral till Mattbys gamla hälsocentral

I Mattby har vi väntat att Esbo stad skall förverkliga en seniorcentral av modell ”leva och bo”. Nu finns det en i Köklax och en i Alberga. En leva och bo-central bjuder långvarigt boende för seniorer vars servicebehov förutsätter vård dygnet runt. Därtill erbjuds mötesplats för seniorer, organisationer och olika grupper.

 I Köklax och Alberga finns det rum för seniorgrupper, en lunchrestaurang och motionsutrymmen. Där ordnas kurser, ledd dagverksamhet, fysioterapi och fotvård. All dylik verksamhet skulle vara välkommen till Mattby. Möjligen kan den gamla Mattby hälsocentralen utnyttjas som en del av seniorcentralen. Nu står den gamla hälsocentralen tom. Det är möjligt att där kan rymmas även utrymmen för verksamhet för att integrera invandrare. 

Mattby gamla Sote-hus

Avfallstation till södra Esbo

I Gräsadalen i Mattby har vi en eko-punkt för olika material. Det är Rinki Oy/Ab som sköter uppsamlingen av förpackningsmaterial på uppdrag av Helsingforsregionens miljötjänst. För mig som bor i Irisvik i är det viktigt att kunna föra kartong, papper, metall, glas och plast till de olika uppsamlingskärlen. 

Tyvärr missbrukas uppsamlingsplatsen. Dit hämtas gamla möbler, madrasser, elektronik, trälådor och annat. Jag brukar ringa till Rinki och be dem städa upp. Nu har Rinki satt upp skyltar att de stänger eko-punkten om missbruket inte slutar.

Jag tror att det behövs en annan lösning. Det finns en avfallstation för olika slags skrot i Jorvas i Kyrkslätt. Det känns som att Jorvas är för långt borta. Vi i södra Esbo bör få en egen stor avfallstation för skrot emedan här bor redan 200 000 personer. T.ex. i Ekenäs finns en station för en betydligt mindre befolkning.

Bättre hemvård för seniorer i Esbo

Idag bor 93,5 procent av alla 75-åringar hemma i Esbo. Många seniorer mår bra och bor gärna i sitt hem. Esbo stad försöker även främja detta med hemvård. Tyvärr har Esbos hemvård svårt att klara verksamheten. Även Esbos revisionsnämnd skriver (för 2020) att hemvårdarna byts ut för ofta och att klienten besöks av alltför många olika hemvårdare.

Nu börjar de stora åldersklasserna komma upp till 75 år. Detta gör det helt nödvändigt för Esbo stad att lägga om sin strategi för hemvård. På ett seminarium i Esbo hörde jag presentation om den holländska vårdmodellen Buurtzorg. I den sköts verksamheten av självstyrande team med 10-12 medlemmar som handhar ca 50 klienter. Arbetstagarna trivs bättre, har högre lön och flexiblare arbetstider. Esbo bör lägga om hemvården till ett flexiblare system och ta modell av t.ex. Buurtzorg.